Agata Pawłowska

Agata Pawłowska

Trener, praktyk biznesu

Rozwijając swoją pasję związaną z budowaniem doświadczenia Klienta realizuje projekty doradcze i szkoleniowe, zarówno w formie warsztatów jak i coachingów on the job, dla handlowców, doradców serwisowych. Wspiera kierowników zespołów w osiąganiu celów jakościowych i ilościowych, tak aby filozofia Balance Operation była wdrażana w codzienną praktykę.

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski, Stosunki międzynarodowe, dyplom magistra

Uniwersytet Warszawski, Socjologia, dyplom magistra

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Negocjacje i mediacje, studia podyplomowe

Rozwój zawodowy

Karierę zawodową rozpoczęła w Axciom Polska, gdzie odpowiadała za kierowanie projektem „Zarządzania relacjami z klientami kluczowymi”. Od 2001 roku związana z PLL LOT S.A. Zarządzała zespołem odpowiedzialnym za korporacyjny program lojalnościowy. Pozyskiwała partnerów programu, przeprowadzała analizę ROI oraz koordynowała prace związane wdrożeniem narzędzi informatycznych do obsługi uczestników. W latach 2003-2007 odpowiedzialna za koordynowanie umów globalnych z pięcioma międzynarodowymi korporacjami: (Johnson&Johnson, Daimler Chrysler, Pepsi Co., Wrigley, BASF), na stanowisku Global Key Account Managera. Zarządzała również wspólnym programem dla linii lotniczych zrzeszonych w Star Alliance – pod nazwą Convention Plus, skierowanym do firm działających na rynku konferencji i kongresów. W latach 2014-2016 pełniła stanowisko dyrektora merytorycznego i zespołu trenerskiego, będąc odpowiedzialną za koordynowanie działań rozwojowych między innym dla takich firm jak Alior Bank, Maspex Wadowice, Nowa Szkoła, Anwil.

Od kilku lat jest międzynarodowym certyfikowanym trenerem sprzedaży firmy Apple (2013) oraz firmy Skoda (2015). W pracy z Klientami analizuje i optymalizuje procesy sprzedaży i obsługi, definiując i wdrażając opracowane standardy. Koordynowała badania Tajemniczy Klient, służące zarówno określeniu potrzeb rozwojowych jak zmierzeniu efektów podejmowanych działań rozwojowych. Jest asesorem w procesach certyfikacji sił sprzedaży. Służy wsparciem menadżerom zarządzającym zespołami w formie coachingu rozwojowego, coachingu on the job oraz szkoleń stacjonarnych.

Projekty szkoleniowe

Branża motoryzacyjna:

Prowadzi projekty szkoleniowe dla kadry zarządzającej z zakresu zarządzania ludźmi, zarządzania doświadczeniem klienta i zarządzania biznesem. Koncentruje się w nich nie tylko na aspektach miękkich, ale również na twardych wskaźnikach służących osiąganiu celów jakościowych i ilościowych.

Doskonali kompetencje sił sprzedaży, w tym handlowców flotowych realizując szkolenia z zakresu standardów obsługi klienta, organizacji pracy, aktywnej sprzedaży zarówno podczas rozmów handlowych w salonie jak i jazdy próbnej.

Z doradcami serwisowymi pracuje nad umiejętnością połączenia kompetencji miękkich i technicznych, tak aby dbać o jak najwyższy poziom obsługi klienta serwisu.

Uczestniczyła w projektach skierowanych do poszczególnych dealerów, służących wdrożeniu nowego standardu sprzedaży, będąc opiekunem wybranych punktów.

Realizuje się zarówno w eventach, których celem jest poznanie przez nowych pracowników wartości danej marki, jaki i działaniach mocno ukierunkowanych na wynik i budowanie lojalności Klienta.

Bierze udział w projektach certyfikacyjnych służących utrzymaniu standardów w całej sieci dealerskiej.

Metodyka pracy

W swoich szkoleniach stawia na interakcję z uczestnikami. Wykorzystuje metodę opartą na psychodramie, która najskuteczniej ze wszystkich innych metod odwzorowuje rzeczywistość zawodową uczestników i w pełni realizuje cykl Kolba: doświadczenie, refleksja, teoria, praktyka. Dba bardzo o to, aby prezentacja była dodatkiem do niej, a nie ona dodatkiem do prezentacji.

Zawodowe pasje

Jej pasją zawodową jest diagnoza kultury organizacyjnej, która jest jednym z kluczowych czynników w biznesie, ponieważ decyduje o tożsamości firmy. Znajomość kultury organizacyjnej sprawia, że wartości w firmie są widoczne dla otoczenia firmy, co pozwala wyróżnić się na tle konkurencji i osiągać firmom większe zyski. Znajomość kultury organizacyjnej decyduje w bardzo dużym stopniu o powodzeniu wprowadzanych zmian.

Wybrani klienci

Zrealizowała ponad 1000 dni szkoleniowych w ramach szkoleń otwartych i wewnętrznych dla klientów takich jak: Peugeot, Citroen, Seat, Skoda, Mercedes, Alior Bank, Pragma Inkaso, Maspex Wadowice, McCain Polska, Bayer Polska, Abbot Laboratories Poland, Chadbourne&Parke, Pearson Longman, Impel, Centrum Nauki Kopernik, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, Metro Warszawskie, SKOK im. F. Blachnickiego, Europejski Fundusz Leasingowy, Budmech, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polskapresse, Tuan Club, Agro-Eko, Tryumph, Instal Projekt, Pekao Faktoring, Totalizator Sportowy, Hormann Polska, Bibby Financial Services, Philips Polska, Purzeczko-Grupa Securitas, Belvedera Cafe & Restauracja Łazienki, Globema, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Delfo Polska, Szkoła Wyższa Finansów i Zarządzania im. B.Jańskiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, EL-PUK, Instal Projekt, Europrofess, Anwil, Nowa Szkoła, Ministerstwo Gospodarki, Akademia Marynarki Wojennej, Alior Bank, Apple Polska, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, BZWBK, Okręgowa Izba Radców Prawnych, TMobile, Drosed, Siemens, Podravka, Hunnebeck, Inspektorat Sił Zbrojnych, Salveo, Jumi, IREKS Prokopowicz, DOLFI 1920, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Pamapol, Chem-line, Philips, Eurobox Dunapack, Atmoterm, BZWBK.