Arkadiusz Ferdynand

Arkadiusz Ferdynand

Trener, coach, konsultant

Jest coachem, trenerem i konsultantem, z pasji  i wykształcenia. Swoje dwudziestoletnie biznesowe doświadczenie zdobywał w firmach sektora finansowego, motoryzacyjnego oraz branży FMCG. Specjalizuje się we wdrożeniach, coachingu i warsztatach rozwijających kompetencje menadżerskie, sprzedażowe oraz profesjonalną obsługę klienta, której celem jest budowanie długofalowych relacji z klientem. Jest osobą zorientowaną na rezultaty. Z powodzeniem rozwijał zespoły sprzedażowe oraz serwisowe branży motoryzacyjnej, w oparciu o  wskaźniki KPI. Zrealizował ponad 1000 dni warsztatów oraz ponad 2500 sesji coachingowych.

Wykształcenie

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – tytuł magistra

Rozwój zawodowy

Swoje biznesowe doświadczenie zdobywał w firmach sektora finansowego, motoryzacyjnego oraz branży FMCG.

W Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM zdobył doświadczenie we wprowadzaniu nowej firmy na rynek. Silna konkurencja oraz dynamicznie zmieniające się realia rynkowe uodporniły go na stres, zwiększyły elastyczność, kreatywność oraz orientację na efekty. Sprzedając produkty ubezpieczeniowe zdobył doświadczenie w tym obszarze.

Firma Coca – Cola Beverages, ukształtowała jego nastawienie  na potrzeby klienta. Prowadzenie szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli oraz działów organizacji, pozwoliło dedykować efektywne szkolenia i warsztaty, poszczególnym grupom.

Doświadczenie w zarządzaniu szkoleniami i zespołem oraz coachingu zdobywał w Amplico Life S.A.

Wdrażając projekty w sieciach dealerskich marek premium, we współpracy z właścicielami oraz kadrą menedżerską, przyczynił się do wzrostu wyników sprzedaży oraz satysfakcji klientów.

Certyfikacje i wybrane kursy:
Certyfikowany coach International Coach Federation
Szkoła trenerów i coachów KONTRAKT OSH – 212 godzin
Szkolenie i certyfikat SLG Thomas International
Szkolenie i certyfikat DDI’s Learning Systems Trainer
„ Rekrutacja i selekcja”
Szkolenie dla Asesorów Development Center
„Coaching zaawansowany” – 160 godzin
„Tworzenie programów szkoleniowych”
„System Ewaluacji Programów Szkoleniowych”

Studium Pomocy Psychologicznej organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (trening interpersonalny, warsztaty pracy z grupą – 250 godzin)

Projekty szkoleniowe

W branży motoryzacyjnej wdrażał następujące projekty: zwiększanie lojalności i pozyskiwanie nowego klienta, doskonalenie umiejętności sprzedażowych doradców działu flotowego, aktywna dosprzedaż podczas przyjęcia samochodu do serwisu, wdrożenie procesów umawiania na wizytę serwisową, przyjęcia i  wydania samochodu, standardy obsługi klienta w serwisach samochodów użytkowych w całym kraju, skuteczne umawiania na jazdę testową oraz systematyczny follow up z wykorzystaniem systemu CRM.

Poza branżą motoryzacyjną prowadzi warsztaty z zakresu: zarządzania zespołem, efektywności osobistej, skutecznych prezentacji, negocjacji, profesjonalnej obsługi klienta, kreatywnego rozwiązywania problemów, komunikacji interpersonalnej, motywowania, prowadzenia efektywnych spotkań oraz indywidualne sesje coachingowe.

Metodyka pracy

Podczas indywidualnej pracy szybko nawiązuje kontakt, buduje zaufanie, motywuje i mobilizuje do działania, pozwalającego osiągać rezultaty. Przekazując informację zwrotną podkreśla mocne strony, a jednocześnie wskazuje praktyczne sposoby rozwoju obszarów, które tego wymagają. Podaje przykłady z rzeczywistości zawodowej uczestników, które ilustrują przekazywane treści.

Rekomenduje metodę warsztatową, dzięki której uczestnicy POZNAJĄ I WYPRACOWUJĄ konkretne narzędzia adekwatne do ICH realnych sytuacji zawodowych. KAŻDY trenuje użycie tych narzędzi w bezpiecznym środowisku, dzięki czemu zwiększa szansę na ZASTOSOWANIE ich w pracy.

Pracuje z coachowanymi wspierając ich podczas wizyt u klienta, rozmowach telefonicznych oraz innych czynnościach zawodowych.

Zawodowe pasje

Wspieranie klientów w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów poprzez motywowanie i zachęcanie do działania przy jednoczesnym monitoringu aktywności i wyników.

Wybrani klienci

Branża motoryzacyjna: BMW Polska, Mercedes-Benz Polska, Scania Polska S.A.
Inne branże:
Amplico Life S.A.
Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Bayer Polska S.A.
Betacom S.A.
Boehringer Ingelheim
Coca- Cola Beverages Sp. z o.o.
Deloitte & Touche Sp. z o.o.
EmiTel Sp. z o.o.
Energa Operator S.A.
Fortis Bank S.A.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Indesit Polska S.A.
ING Usługi Finansowe S.A.
Inter Polska S.A.
Jysk Sp. z o.o.
Kancelaria Premiera Rady Ministrów
Krajowa Izba Rozliczeń S.A.
Kredyt Bank S.A.
Microsoft Polska
Ministerstwo Polityki Społecznej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mostostal Warszawa
Mustang Polska S.A.
Nikon Polska Sp. z o.o.
PKO BP
Poczta Polska S.A.
Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o. grupa PGNiG
Powszechne Towarzystwo Emerytalne DOM
Thales Polska Sp. z o.o.
TPA Horwath
UPS Sp. z o.o.
Warta S.A
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Zielona Linia
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu