Tadeusz Sudoł

Tadeusz Sudoł

Trener, konsultant, praktyk biznesu

O sobie

Menedżer sprzedaży, HR Executive, Interim Manager. Ekspert w zakresie poprawy efektywności organizacji, rozwoju i wdrażania strategii firmy i strategii funkcjonalnych z wykorzystaniem metodologii i standardów Zarządzania Wynikami (Performance Management) oraz HRM.

Stosuje sprawdzone metodyki i narzędzia zarządzania, jest także autorem nowych rozwiązań. Jest autorem metodologii budowy struktur organizacyjnych MOSD©, modelu kompetencji w sprzedaży – Selling Talents Model, opartego o koncepcję D.Gatehouse’a /“THE PERFECT SALESFORCE”/, metody SPARK © stosowanej w rekrutacji i coachingu handlowców.

Wykształcenie

WSNHiD (akt. Collegium da Vinci) – studia podyplomowe Design Management
Wielkopolska Szkoła Biznesu/Nottingham Trent University – Master of Executive MBA
CIPD/Chartered Institute of Personnel and Development – Professional Qualification Scheme
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Mgr inż.

Rozwój zawodowy

Od kilkunastu lat rozwija standardy w zakresie Zarządzania Efektywnością oraz LEAN Design, w czym pomaga mu doświadczenie zawodowe i konsultingowe w pracy dla firm z ponad 20 branż.

Jest ekspertem w zakresie holistycznej oceny funkcjonowania organizacji oraz rozwoju i wdrażania pro-efektywnościowych standardów zarządzania.

W okresie ponad 15 lat pracy doradczej prowadzonej w firmach Mercuri International oraz OCTAGON Consulting wspierał firmy w rozwoju i wdrażaniu standardów Zarządzania Efektywnością we wszystkich obszarach funkcjonalnych. Ma doświadczenie w efektywnym wdrażaniu standardów LEAN Manufacturing – World Class Manufacturing, a także  LEAN Management – LEAN Design.

Posiada wieloletnie doświadczenia menedżerskie. Realizował projekty Interim Management na stanowiskach: Dyrektor Personalny, Performance Management Manager, Dyrektor Zarządzający. Pracował jako Dyrektor Personalny i Członek Zarządu w Kompanii Piwowarskiej S.A. (1999 – 2004), Dyrektor Personalny firmy Centra S.A. w okresie restrukturyzacji firmy, Dyrektor Sprzedaży i Senior Consultant w firmie doradczej Mercuri International, zorientowanej na wsparcie i rozwój zespołów sprzedaży (1994 – 1996), Dyrektor Sprzedaży w polsko-włoskiej firmie Polovat (1989 – 1994). Od 2016 roku jest ekspertem Związku Wielkopolskich Pracodawców LEWIATAN ds. pro-efektywnej restrukturyzacji przedsiębiorstw, performance management i HR.

Przeprowadza diagnozy oraz proponuje i wdraża efektywne rozwiązania.

Projekty szkoleniowe

Zarządzanie Efektywnością w sprzedaży
Efektywna rekrutacja w sprzedaży w oparciu o model R&S 360 i Selling Talents Model
Zarządzanie przez Cele ukierunkowane na Klienta
Projektowanie procesów sprzedaży i obsługi klienta
Wypracuj swój zysk krok po kroku. KAIZEN.
Wypracuj swój zysk – zarządzanie dostawcami.
Zarządzanie Wynikami Firmy.
Projektowanie „zwinnej” organizacji
Mapa standardów zarządzania personelem
Pro-efektywnościowy system wynagrodzeń
Pomiar i ocena osiągnięć
Zarządzanie zmianą

Metodyka pracy

Prowadzi projekty w zakresie obejmującym restrukturyzacje firmy i poszczególnych pionów funkcjonalnych. Wspiera firmy w efektywnym projektowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych. Większość projektów, które realizował dla ponad 100 firm w ponad 20 branżach, obejmowała rozwój i wdrażanie standardów zarządzania efektywnością oraz zarządzania personelem.

Podejmuje się projektów Interim Management w zakresie zarządzania firmą lub wybraną funkcją, w szczególności zarządzania personelem.

Ma wyjątkową umiejętność holistycznej oceny funkcjonowania organizacji i dopasowania sposobu działania i rozwiązań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb i profilu organizacji.

Zawodowe pasje

Zdobył doświadczenie zawodowe w różnych obszarach funkcjonalnych oraz w zakresie strategicznego i operacyjnego Zarządzania Efektywnością/Performance Management, które pozwala mu efektywnie definiować i wdrażać strategie.

Rozwija innowacyjne metodyki i narzędzia zarządzania. Aktualnie pracuje nad metodologią DFMAS© – Design for Manufacturing, Assembly and Service. DFMAS© to interdyscyplinarny projekt wykorzystujący wiedzę i umiejętności z obszarów:  sprzedaży, projektowania i konstruowania, produkcji i montażu, zarządzania wynikami /Performance Management/, HR, zarządzania zmianą.

Pasjonat LEAN Management, GEMBA KAIZEN, LEAN Design. Jest współautorem marki Navington oraz marki AMELIS, które powstały na bazie analizy strategicznej w kategorii wózków dziecięcych i strategii rozwoju przygotowanej dla firmy Deltim.

Wybrani klienci

AGRII Polska, Schattdecor, TREPKO, Grupa Kapitałowa Marol /Chata Polska, Pol-Miedź Trans (Grupa Kapitałowa KGHM), Marmite S.A., AXXION Industries Polska, ABC Czepczyński, Deltim, PC Print (Grupa KURZ AG), PCC AG, BCC wdrożenia SAP, Ruukki Polska, Smurfitt Kappa Polska, Opoczno S.A.