Tomasz Szczerbicki

Tomasz Szczerbicki

Trener, dziennikarz motoryzacyjny

Specjalizuje się w badaniach historycznych dotyczących rozwoju motoryzacji w Polsce, jak również aspektów związanych korelacją motoryzacji z życiem społecznym i gospodarczym. Ważnym elementem badań jest odtwarzanie polskiej historii firm i marek związanych z motoryzacją.

Dziennikarz, pisarz, specjalista w dziedzinie public relations, autor ponad 500 artykułów prasowych, 29 książek historycznych i kilkuset materiałów public relations przygotowanych dla firm z branży motoryzacyjnej. Organizator i współorganizator wielu imprez motoryzacyjnych.

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe w dwóch kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz kulturoznawstwo.

Doktorant Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Rozwój zawodowy i projekty szkoleniowe

Karierę zawodową w branży motoryzacyjnej rozpoczął przeszło 25 lat temu, kiedy to założył Polskie Centrum Motocyklowe „Riders” prowadzące działalność marketingową, public relations i usługi consultingowe na polskim rynku  motocyklowym i motoryzacyjnym. W 1993 r. współorganizował pierwsze w Europie Wschodniej Międzynarodowe Targi Motocyklowe BIKE SHOW w Warszawie oraz w 1994 r. drugą ich edycję.

Ponadto w 2005 r. zorganizował (w ramach PTL Media Sp. z o.o.) pierwsze w Polsce Forum Branży Flotowej.

Kierował jako redaktor naczelny procesem wydawniczym czasopism: „Trucker.pl” (dwutygodnik), „Moja taksówka” (miesięcznik), „Auto – Salon –Serwis” (kwartalnik).

Jest autorem ponad 500 artykułów opublikowanych w magazynach w Polsce, USA, Anglii, Niemczech, Danii i na Węgrzech oraz 29 książek historycznych, specjalistycznych i społecznych, z których 3 zostały przełożone na język angielski. Ponadto przygotował dokumentację, teksty  i scenariusze filmów dokumentalnych i programów dla TVP S.A. i TVN.

Okazjonalnie prowadzi wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim (wydział amerykanistyki) i Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Prelekcje na konferencjach i szkoleniach branży flotowej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.

Metodyka pracy

Dążenie do tworzenia aktywnej interakcji ze słuchaczami. Skłanianie do zadawania pytań. Jeżeli jest to możliwe – organizacyjnie i tematycznie – skłanianie się ku debacie. Ukierunkowywanie form prelekcji zgodnie z oczekiwaniami słuchaczy. Niekonwencjonalne formy przekazu wiedzy. Tworzenie prelekcji przyjaznych dla słuchaczy, w oparciu o komunikaty płynące od nich.

Zawodowe pasje

Poznawanie nieznanych faktów i wydarzeń. Wzbudzanie zainteresowania tematem wśród słuchaczy przez poszukiwanie wątków znanych słuchaczom.

Wybrani klienci

Z branży motoryzacyjnej: Mercedes-Benz Polska, Fiat Auto Poland, Alfa-Romeo, Chevrolet, Harley-Davidson, magazyn Flota i EuroFlota oraz magazyny popularno-naukowe i hobbystyczne.