Badania i diagnozy

Badania i diagnozy

Właściwie przeprowadzone badania pozwalają w pełni zrozumieć obecną sytuację biznesową organizacji. Dzięki profesjonalnej analizie czynników mających (nawet bardzo pośrednio) wpływ na sprzedaż oraz jakość dostarczanych usług osoby decyzyjne otrzymują narzędzie będące podstawą do budowy dalszej strategii operacyjnej przedsiębiorstwa.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we wspieraniu międzynarodowych korporacji specjaliści Dicoria Group wiedzą jak duże znaczenie ma prawidłowa diagnoza stanu biznesowego organizacji. Korzystając z rozmaitych metod badań, od wywiadu bezpośredniego, przez wykorzystanie Tajemniczego Klienta, ankietowanie, feedback pracowników na różnych szczeblach oraz analizy dokumentacji, jak również bardziej innowacyjnych metod multimedialnych jesteśmy w stanie zagwarantować niebywałą dbałość wykonywanej usługi.

Dicoria to łacińskie słowo oznaczające „podwójną źrenicę”. W naszej interpretacji oznacza: widzieć inaczej, patrzeć pod innym kątem, dostrzegać coś, czego inni nie widzą. Właśnie dlatego badania wykonywane przez naszych specjalistów to unikatowa jakość, która w połączeniu z wieloletnią praktyką daje znakomite efekty wdrożeniowe.