Twój Rentowny Serwis

Twój Rentowny Serwis

To najbardziej rentowna inwestycja w rozwój działu. Nawet niskie nakłady owocują wzrostem obrotów i rentowności.

Cele programu

  • Zwiększenie rentowności serwisu (ROS) i osiągnięcie wymaganego zwrotu z inwestycji (ROI) w krótkim czasie;
  • Poprawa wszystkich parametrów pracy serwisu: produktywność, obciążenie, wydajność, wartość zlecenia, krotność wizyt klientów, lojalność klientów, sprzedaż części na zlecenie;
  • Optymalizacja struktury zatrudnienia, adekwatnej do stawianych celów finansowych;
  • Usprawnienie wszystkich zdiagnozowanych procesów wewnętrznych;
  • Wdrożenie narzędzi pomiarowych (CRM, RCP) i ich pełne wykorzystanie;
  • Podniesienie kompetencji, głównie w obszarach: planowania pracy warsztatu, dosprzedaży usług i części, zarządzania lead’ami;
  • Podniesienie motywacji zespołu poprzez efektywne systemy wynagrodzeń, powiązane z produktywnością i wydajnością pracy.

Opis programu

Procesy obsługi klienta oraz wewnętrzne procesy technologiczne w serwisach mechanicznych, bazują na najlepszych wzorcach modeli efektywnej pracy. To olbrzymi potencjał, wymagający jedynie wprowadzenia modyfikacji, ale bez rewolucji.

Serwisy są doskonale sparametryzowane i dysponują dokładnymi narzędziami, mierzącymi efektywność pracy. Również technologia napraw oraz normatywy czynności, gwarantują wydajną pracę działu. Dlaczego zatem serwisy nie przynoszą oczekiwanych zysków lub nie wykorzystują w pełni potencjału rynku?

Odpowiedź tkwi we właściwym wdrożeniu tego, co powinno już działać od początku oraz na uwzględnieniu zmian, zachodzących obecnie na rynku.

Potencjały tkwią w każdym etapie usługi serwisowej:

Program obejmuje cały dział wraz z działem części i akcesoriów i angażuje wszystkich pracowników.

Wdrażamy w trzech fazach: Diagnoza, Wdrożenie, Zarządzanie.

Realizacja polega na zaangażowaniu zespołu specjalistów, których skład i kompetencje będą zależne od zdiagnozowanych obszarów rozwojowych dla działu. Wszelkie wdrożenia odbywają się w realiach warsztatu w lokalizacji na realnych zdarzeniach.

Efekty zmian widoczne są już w dniu wdrożenia. Program może trwać od 3 do 6 miesięcy. W tym czasie wszystkie aktywności są monitorowane w trybie dziennym.

Forma wdrożenia

2020
Faza I Diagnoza

Jednodniowa wizyta eksperta w dealerstwie, poświęcona analizie dotychczasowych działań i efektów, ocena struktury zatrudnienia z naciskiem na pracowników produktywnych w stosunku do zespołu wsparcia, weryfikacja funkcjonujących procesów, określenie potencjału do rozwoju kompetencji i zdiagnozowania wykorzystywanych modeli zarządzania. W efekcie powstanie Raport Wskazań Rozwojowych, który zawiera opis aktualnej sytuacji, wskazania rozwojowe dla poszczególnych działów i całej organizacji oraz propozycję programu wdrożeniowego. Na tym etapie zapada decyzja o ostatecznych kształcie programu wdrożeniowego.

2020
Faza II Wdrożenie

Zespół dobranych ekspertów, zarówno po stronie zleceniobiorcy jak i zleceniodawcy podejmuje działania rynkowe razem z zaangażowanymi zespołami w realiach codziennej pracy. Wszystkie aktywności odbywają się w siedzibie dealera w formie on-line lub w formie bezpośrednich wizyt z zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Wdrożenie opiera się na warsztatach grupowych i indywidualnych, coachingach, konsultacjach, doradztwie i wspólnej pracy z klientami. Intensywność dostosowana jest do możliwości zespołów i codziennych obowiązków.

2020
Faza III Zarządzanie

Proces wdrożenia wymaga stabilizacji i wypracowania modelu zarządzania, wykorzystującego wszystkie wdrożone zmiany. Na tym etapie przekazywane są wszystkie narzędzia monitorujące i przekazywane kompetencje kierownicze, aby całość programu została w pełni przekazana kierownictwu dealera. Całość programu jest podsumowana przed zarządem dealera przez samych uczestników wraz z planami na przyszłość.