Nasze standardy

Nasze standardy

Aby dostarczać najwyższą jakość usług kładziemy szczególny nacisk na standardy naszej pracy. Propagując jakościowy i kompetencyjny rozwój naszych partnerów biznesowych dokładamy wszelkich starań, aby móc oferować najwyższą jakość naszych usług. Przekłada się to na strukturę firmy, procesy oraz kompetencje i wiedzę zespołu, które decydują o wewnętrznych systemach dbałości o standardy.

  • Zacznijmy od założeń operacyjnych, wpływających na efektywność naszej pracy. Struktura wymaga dostępności stanowisk, które w sposób optymalny umożliwią realizację powierzonych zadań. Dlatego nasza struktura to trzy główne piony: sprzedaż, realizacja i wsparcie. Jako specjaliści we wspieraniu aktywności sprzedażowych, sami doskonalimy swoje kompetencje w tym zakresie. Realizacja to nie tylko zespół wykwalifikowanych trenerów, lecz także koordynatorzy, dbający o wszystkie projekty, począwszy od etapu ofertowania, przez przygotowanie programu i jego realizację, po ocenę satysfakcji zleceniobiorców/Uczestników i pomiar efektów oraz ich raportowanie.
  • Za efektywność naszych działań odpowiadają wypracowane w drodze wieloletnich doświadczeń wewnętrzne procesy, które tworzymy w oparciu o wieloletnie doświadczenia, własne obserwacje jak i informacje zwrotne naszych klientów. Ten element naszej pracy wciąż się zmienia, zapewniając nam ciągły rozwój i wybieganie naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów biznesowych. Procesy tworzą zespoły, które w nich uczestniczą, budując przy tym systemy pomiaru ich efektywności i ewaluując ich jakość. To forma wewnętrznego rozwoju, który jest gwarantem stale podnoszącej się jakości naszej pracy .
  • Trzeci element naszych standardów pracy to ludzie. Precyzyjnie wyselekcjonowany zespół profesjonalistów branżowych jest naszą wizytówką, z której jesteśmy szczególnie dumni. Dzięki doświadczeniom z rynku HR wiemy, jak wyselekcjonować zespół ludzi o niezbędnych kompetencjach do realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Sami też specjalizujemy się w doborze pracowników dla naszych zleceniodawców. Proces doboru jest złożony i wielopoziomowy. Każdy pracownik poddawany jest działaniom rozwojowym, zgodnym ze strategią firmy, w oparciu o mierzalne systemy rozwojowe (ścieżka kariery). Rozmowy rozwojowe oceniają precyzyjnie postępy rosnących kompetencji. W ten sposób możemy być pewni, że projekty realizowane dla naszych partnerów biznesowych są w rękach specjalistów.
  • Innowacje są elementem immanentnym, aby sprostać szybko zmieniającej się i rosnącej konkurencji w zglobalizowanym świecie biznesu, aby utrzymać ład i porządek w organizacji, zapobiegać rutynie i nawykom, tworzyć bardziej atrakcyjne i wydajne miejsca pracy. Staramy się nie podążać utartymi ścieżkami, lecz wytyczać własne, lepiej dopasowane do potrzeb naszych i naszych partnerów biznesowych. Nie boimy się nowych technologii – są naszą codziennością i bezcennym sprzymierzeńcem w coraz bardziej skomplikowanych projektach, które realizujemy. Zespół specjalistów dba o bycie na bieżąco z najnowszymi technologiami, które budują jakość oferowanych przez nas produktów.

Realizowane przez nas projekty to również działania wymagające standaryzacji dla zapewnienia jak najlepszych wyników. Każdy projekt jest realizowany w oparciu o schemat zapewniający poprawność jego przebiegu przy jednoczesnej maksymalizacji jego wydajności.

Schemat realizacji projektu:

 

Wewnętrzny proces doskonalenia to działania, zapewniająca podążanie za zmianami. Rynek wymusza rozwój na każdej organizacji. My również podejmujemy ciągłe aktywności, aby nasz rozwój, przy zachowaniu najwyższych standardów był trwały i adekwatny do zewnętrznych warunków biznesowych.
Elementy składowe naszego wewnętrznego procesu rozwoju:

  • Stworzenie grupy Wewnętrznego Procesu Doskonalenia
  • Regularne spotkania grupy WPD
  • Systemy gromadzenia oraz analizy feedbacku
  • Narzędzia pomiaru efektywności procesów
  • Działania wdrożeniowe
Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Posiadamy certyfikat SUS 2.0