Sprzedaż wielokanałowa

DLACZEGO SPRZEDAŻ WIELOKANAŁOWA?

Sprzedaż wielokanałowa jest szansą na lepsze poznanie nawyków zakupowych nowych klientów i lepsze wykorzystanie potencjału zakupowego obecnych klientów. Umożliwia tym samym precyzyjniejsze dotarcie z produktem do klientów, co w efekcie zwiększa sprzedaż.

Celem sprzedaży wielokanałowej jest zaoferowanie konsumentowi najwygodniejszego dla niego kanału zakupowego. Klient musi mieć możliwość wyboru i swobodnego przełączania się między kanałami sprzedaży.

Ty również możesz stać się marką, która będzie przyjazna klientowi.

EFEKT ROPO

Tzw. efekt ROPO (ang. Research Online, Purchase Offline), w którym klient poszukuje interesującego produktu online, aby później udać się do sklepu tradycyjnego i kupić offline.

Czym jest sprzedaż wielokanałowa?

Sprzedaż wielokanałowa to proces, który polega na ciągłym szukaniu nowych i optymalizowaniu starych form sprzedaży i kontaktu z klientem. Kanałem dystrybucji może być nie tylko strona internetowa, ale również e-mail, sms, Newsletter, katalog, oferta na serwisie aukcyjnym, sklep na Facebooku oraz tradycyjny salon.

Należy wskazać klientowi różne drogi, jakimi może do nas dotrzeć.

KORZYŚCI

 • Efektywne dotarcie do grupy docelowej
 • Budowanie świadomości marki
 • Rozszerzenie rynku sprzedaży – pozyskanie nowych rynków poza rynkiem lokalnym dealera
 • Zwiększenie efektywności sprzedaży na lokalnym rynku – skuteczna praca z leadami pozyskanymi poza salonem (internet, dział Contact Center, importer)
 • Wykorzystanie nowych kanałów sprzedaży – wykorzystanie wielu kanałów dystrybucji do generowania nowych leadów sprzedażowych oraz ich obsługa
 • Możliwość zaistnienia w miejscach do, których klienci sami zaglądają

JAK TO ROBIMY?

Całość programu trwa 3 miesiące i składa się z kilku elementów, ściśle powiązanych ze sobą:

 • Wizyt wdrożeniowych coacha w stacji dealerskiej
 • Coaching zdalny handlowca pod kątem prowadzenia rozmów telefonicznych
 • Szkoleń i warsztatów
 • Koordynacji projektu
 • Monitoringu i raportowania

Proces wdrożenia modelu sprzedaży wielokanałowej polega na bezpośrednim wsparciu działu sprzedaży przez coacha/trenera, który będzie odpowiedzialny za organizację warsztatów wewnętrznych, współpracę z Dyrektorem Handlowym oraz pracę ze handlowcami w ramach ich aktywności sprzedażowych. Ich tematyką będzie prowadzenie rozmów handlowych z klientem, negocjacje, techniki wykonywania zdjęć fotograficznych, skuteczne wykorzystanie portali sprzedaży samochodów oraz mediów społecznościowych.

Analizowanie bieżące raportów i rozmów telefonicznych, połączone z konsultacjami merytorycznymi, pozwoli na prawidłowe wdrożenie procesu sprzedaży wielokanałowej.