Świadoma polityka personalna

Świadoma polityka personalna

Wsparcie w zakresie rozwoju biznesu pod kątem zasobów ludzkich to Świadoma Polityka Personalna. Strategia firmy określa kierunki rozwoju zasobów ludzkich.  Dlatego też zdefiniowaliśmy kluczowe etapy w rozwoju polityki personalnej: określenie strategii rozwoju; pozyskanie optymalnych zasobów ludzkich; efektywne wdrożenie pracowników; planowy rozwój pracowników; efektywne zarządzanie zasobami; utrzymanie najlepszych. Każdy przedsiębiorca powinien w sposób permanentny zarządzać zasobami ludzkimi. Świadoma polityka personalna to nie okazjonalne działania, polegające na awansach lub rekrutacji, ale zaplanowane i konsekwentnie wdrażane procesy oraz zespoły najlepiej dostosowanych do potrzeb firmy i jej strategii ludzi. Dicoria People wspiera w pełnym zakresie wdrożenia świadomej Polityki Personalnej.
 • Pozycja rynkowa pracodawcy – analiza
 • Zdefiniowanie docelowych kierunków działań i kategorii klientów oraz powiązane z nimi kompetencje pracowników
 • Ocena struktur organizacji pod kątem planowanych zmian
 • Określenie celów strategicznych w polityce personalnej firm
 • Budowanie wizerunku pracodawcy
 • Ocena posiadanych zasobów ludzkich (Development Center) pod kątem wymaganych potencjałów, wynikających ze strategii firmy
 • Kompleksowe i ciągłe poszukiwania optymalnych kandydatów (portale, ogłoszenia, konferencje, potencjały wewnętrzne, absolwenci itd.)
 • Rekrutacja w oparciu o Assessment Center
 • Utworzenie pozycji mentora
 • Opracowanie programów wdrożeniowych na wszystkich stanowiskach w firmie
 • Opracowanie modeli działań wdrożeniowych ze wskazaniem osób odpowiedzialnych
 • Wykorzystanie narzędzi pomiarowych do procesu wdrożenia
 • Pomiar efektywności wdrożenia
 • Stworzenie ścieżki rozwoju na wszystkich stanowiskach
 • Regularne rozmowy rozwojowe
 • Programy rozwoju wiedzy i kompetencji (akademie rozwoju)
 • Programy oceny (certyfikacja, egzamin, analiza 360”)
 • Systemy motywacyjne powiązane z rozwojem
 • Kształcenie kadry kierowniczej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wdrożenie funkcji kierowniczych: planowanie, organizowanie, motywowanie, monitorowanie, coaching
 • Regularna sprawozdawczość pod kątem zasobów ludzkich
 • Wprowadzenie wskaźników efektywności wykorzystania potencjałów ludzkich
 • Opracowanie i wdrożenie programów lojalnościowych dla pracowników
 • Progresywne systemy motywacyjne
 • Stworzenie środowiska do rozwoju indywidualnego
 • Perspektywiczne programy rozwojowe (kształcenie pod kątem potencjałów, potrzebnych w perspektywie rozwoju firmy)
 • Plany awansów wewnętrznych
 • Budowanie świadomości dążenie do ciągłego rozwoju

Korzyści z wdrożenia Świadomej Polityki Personalnej:

 • Zbudowanie wizerunku dobrego pracodawcy
 • Posiadanie optymalnych struktur organizacyjnych bez przerostu zatrudnienia
 • Przywiązanie pracowników i wysoka lojalność do pracodawcy
 • Zdolność organizacji do pracy w wysokich standardach jakościowych
 • Szybkość wdrażania zmian w oparciu o wydajne zespoły pracowników