Wdrożenia

Wdrożenia

Istnieje wiele czynników wpływających na skuteczność zmiany. Odpowiednie predyspozycje osobiste czy organizacyjne bądź przekazana wiedza podczas szkoleń, nie gwarantują trwałości zmiany. Sama świadomość nie zawsze jest wystarczającym motywatorem do zmiany zachowań. Tutaj potrzebne są konsekwentne działania, wspierające na poziomie powtarzalności pewnych wymagalnych aktywności. Powiązaniem pomiędzy zdobytą wiedzą i zbudowaną świadomością a działaniem jest coach.

To jak nauka jazdy na rowerze. Początkowo demonstrujemy i tłumaczymy zasady. Następnie pomagamy wykonać pierwsze kroki, asekurując i chroniąc przed upadkiem. Wciąż jesteśmy obok i udzielamy cennych wskazówek. W miarę postępów w nauce ograniczamy pomoc i przechodzimy do asysty. Już tylko momentami wspieramy działania, na rzecz informacji zwrotnej. Im większy progres w umiejętnościach, tym mniejsze jest nasze zaangażowanie, aż do momentu pełnej samodzielności „przyszłego rowerzysty”.

Takie podejście zapewnia pełne i szybkie przełożenie zaplanowanych strategii na działania rynkowe. Skracamy czas od pomysłu do działania. Dbamy też o jakość wykonywanych zadań, aby uniknąć niespójnych i nieefektywnych działań rynkowych.

Formy wdrożeń:

 • Wdrożenia „laboratoryjne” – w warunkach sali szkoleniowej, skoncentrowane na selektywnych kompetencjach, których powtarzalność zapewnia trwałą umiejętność np.: schemat rozmowy telefonicznej.
 • Wdrożenia wewnętrzne „on the job” – ukierunkowane na procesy wewnętrzne organizacji z udziałem coach’a.
 • Wdrożenia sprzedażowe „on the job” – forma wspólnych działań coach’a i handlowca, skierowanych na bezpośrednie kontakty z klientami np.: wspólne wizyty.
 • Wdrożenia kierownicze „on the job” – coach towarzyszy menadżerowi podczas jego codziennych aktywności zawodowych.

Schemat działań wdrożeniowych:

Nasze produkty:

 • Wdrożenia „on the job” dla kadry kierowniczej
 • Wdrożenia warsztatowe „telemarketing”
 • Wdrożenia sprzedażowe „wspólna sprzedaż”

Przygotowanie oferty:

Aby otrzymać dostosowaną do potrzeb ofertę, skontaktuj się z nami. Pomożemy w zdiagnozowaniu zagadnień będących bazą do opracowania programu wdrożeniowego. Stworzymy specjalny program, dostosowany do profilu ludzi, zespołu jak i oczekiwań firmy. Forma realizacji, intensywność działań, metodologia, zależą od wspólnych ustaleń.

 Korzyści z działań wdrożeniowych:

 • Wysoka efektywność działań rynkowych
 • Skrócenie czasu od tworzenia koncepcji do aktywności rynkowych
 • Szybki i kontrolowany rozwój kompetencji pracowników
 • Długotrwały efekt zmian