Testy Hogana (HPI, HDS, MVPI)

Testy Hogana (HPI, HDS, MVPI)

ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO z wykorzystaniem kwestionariusza Hogan Assessment Systems (HAS)

HAS jest pierwszym narzędziem do pomiaru osobowości dedykowanym wyłącznie dla biznesowego użycia, z którego korzystają firmy na całym świecie od ponad 30 lat. To niezbędne narzędzie stosowane min. na etapie budowania zespołów, budowania ścieżek rozwoju pracowników, selekcji managerów średniego i wyższego szczebla, badania dopasowania pracowników do kultury organizacyjnej, czy diagnozowania potrzeb szkoleniowych.

W skład narzędzi HAS wchodzą 3 kwestionariusze:

 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI HOGANA (HPI)
 • BADANIE ROZWOJOWE HOGANA (HDS)
 • KWESTIONARIUSZ MOTYWÓW, WARTOŚCI I PREFERENCJI (MVPI)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI HOGANA (HPI)

Jest najbardziej zaawansowanym w swojej metodologii pomiarem normalnej osobowości bazującym na tzw. Modelu Wielkiej Piątki. Opisuje „jasną stronę osobowości”, czyli cechy pojawiające się podczas interakcji społecznych, mające wpływ na współpracę z innymi pracownikami oraz osiąganie indywidualnych celów. Tym samym HPI dostarcza informacji dotyczących tego, w jaki sposób dana osoba jest postrzegana przez współpracowników, a nie jak postrzega samą siebie. Badanie to jest o tyle cenne, iż pozwala przyjrzeć się własnemu zachowaniu, które ujawnia się w sytuacjach społecznych. W konsekwencji test HPI umożliwia korygowanie osobistych i zawodowych trudności oraz pracę nad poprawą swoich kompetencji interpersonalnych.

Charakterystyka HPI:

 • test online składający się z 206 pytań „prawda”/”fałsz”
 • czas wypełnienia testu ok. 20 minut
 • wyniki i raporty testu dostępne są zaraz po wypełnieniu

Skale HPI:

Test składa się z 7 podstawowych skal, 41 podskal oraz skali walidacji, która wykrywa niedbałe lub błędnie udzielone odpowiedzi.

 1. Stabilność  —> pewność siebie, samoocena, opanowanie w sytuacji presji
 2. Ambicja —> inicjatywa, współzawodnictwo oraz potencjał przywódczy
 3. Towarzyskość —> ekstrawersja, bogactwo kontaktów oraz dążenie do interakcji społecznych
 4. Wrażliwość interpersonalna  —> ciepło, urok, takt, zdolność do utrzymywania relacji z innymi
 5. Systematyczność  —> sumienność, odpowiedzialność, samokontrola
 6. Dociekliwość —> wyobraźnia, ciekawość, potencjał twórczy
 7. Otwartość na wiedzę —> orientacja na osiągnięcia, otwartość na uczenie się

BADANIE ROZWOJOWE HOGANA (HDS)

Test ten opisuje tzw. „ciemną stronę osobowości” i określa obszary ujawniające się w sytuacjach stresu oraz dużego obciążenia pracą, które jako czynniki ryzyka utrudniają jednostce funkcjonowanie w relacjach z innymi, mogą stać się przeszkodą dla dalszego rozwoju jej kariery i zablokować dalszy rozwój zawodowy. HDS pokazuje, jakie zachowania mogą mieć wpływ na wydajność, jeśli dana osoba znajdzie się w sytuacji stresującej, pod presją czasu, kiedy działa w kryzysie wewnętrznym lub organizacyjnym, jest przemęczona lub zrelaksowana. W sytuacjach odmiennych od standardowych każdy człowiek zmienia swoje zachowanie, co ma wpływ na jego pracę a tym samym na funkcjonowanie zespołu.

Test HDS dedykowany jest osobom zarządzającym zespołami, managerom oraz osobom pracującym w bardzo stresujących warunkach, pod presją ryzyka i zagrożenia. Rozpoznanie tych czynników pozwala na ograniczenie ich wpływu poprzez np. trening rozwoju i coaching.

Charakterystyka HDS:

 • test online składający się z 168 pytań „prawda”/”fałsz”
 • czas wypełnienia testu ok. 20 minut
 • wyniki i raporty testu dostępne są zaraz po wypełnieniu

Skale HDS:

HDS mierzy jedenaście czynników ryzyka – głównych skal, uwidaczniających się w sytuacjach stresu i dużego obciążenia pracą.

 1. Labilność Emocjonalna —> poddający się nastrojom, zmienny w relacjach interpersonalnych
 2. Podejrzliwość n —> nieufny, cyniczny, wrażliwy na krytykę i skoncentrowany na negatywach
 3. Zachowawczość —> nieasertywny, oporny na zmiany, unikający ryzyka i obawiający się popełnienia błędów
 4. Zamknięcie w Sobie —> trzymający się na uboczu, pozornie spokojny, obojętny na uczucia innych, małomówny
 5. Nieelastyczność —> na pozór chętny do współpracy, ale w rzeczywistości irytujący się, uparty i niewspółpracujący
 6. Arogancja —> zbytnio pewny siebie, wyniosły, o zawyżonym poczuciu własnej wartości
 7. Manipulowanie —> czarujący, podejmujący ryzyko, testujący granice i potrzebujący ekscytacji
 8. Teatralność —> aktorski, poszukujący uwagi, przeszkadzający, wykazujący słabą umiejętność słuchania, skłonny do gadulstwa, żądny sensacji
 9. Fantazjowanie —> twórczy, ale myślący i działający w nietypowy lub ekscentryczny sposób
 10. Drobiazgowość  —> pedantyczny, skrupulatny, precyzyjny, trudny do zadowolenia i mający tendencję do mikrozarządzania.
 11. Oportunizm —> skory do zadowalania innych i niechętny samodzielnemu działaniu lub wyrażaniu opinii.

KWESTIONARIUSZ MOTYWÓW, WARTOŚCI I PREFERENCJI (MVPI)

Kwestionariusz pokazuje indywidualne wartości, zainteresowania i dążenia danej osoby. Uzyskane wyniki pokazują, jaki typ stanowiska, rodzaj pracy i środowiska (w tym kultury organizacyjnej) będzie dla danej osoby odpowiedni.

Test MVPI dedykowany jest pracownikom na każdym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk managerskich, gdyż wskazuje na klimat, w  jakim manager będzie pracował z podległym zespołem. Test pozwala organizacji upewnić się, że wiodące wartości, które motywują potencjalnie nowozatrudnioną osobę, są spójne z tymi, które obowiązują w tej kulturze organizacyjnej.

Charakterystyka MVPI:

 • test online składający się z 200 pytań „prawda”/”fałsz”
 • czas wypełnienia testu ok. 20 minut
 • wyniki i raporty testu dostępne są zaraz po wypełnieniu

SKALE MIERZONE PRZEZ TESTY MVPI:

 • Rozpoznawalność —> pragnienie bycia znanym, lubianym, sławnym , oczekiwanie na pochwały, bycie zauważonym
 • Władza —> dążenie do osiągniecia sukcesu, dokonywania zmian
 • Hedonizm —> orientacja na zabawę, przyjemności i radość
 • Altruizm —>chęć pomagania innym, troska o ludzi doświadczonych przez los
 • Przynależność —> styl życia nastawiony na czerpanie przyjemności z interakcji społecznych
 • Tradycja —> poświęcenie, silne osobiste przekonania i poczucie obowiązku
 • Bezpieczeństwo —> potrzeba przewidywalności, struktury i ładu, unikanie ryzyka, pomyłek i błędów
 • Finanse —> zainteresowanie zarabianiem pieniędzy, zyskiem, znajdywaniem nowych możliwości biznesowych
 • Estetyka —>potrzeba ekspresji siebie, troska o styl i wygląd produktów pracy
 • Nauka —> nastawienie na zainteresowanie wiedzą, poszukiwanie wiedzy, badań, technologii i danych