Salon talentów

Salon Talentów

Projekt prezentujący rekomendowane profile „specjalnych kandydatów”. Dzięki wieloletniej obecności na rynku pracy, często przyciągamy osoby, które chcą rozwijać swoja karierę. Są to pracownicy z poleceń, świadomi swojej wartości, rozważnie budujący swoje ścieżki kariery. Osoby te nie zawsze poszukują aktywnie nowych wyzwań, lecz rozważnie reagują na składane im oferty.

Kandydatów z projektu „Salon Talentów”, poddajemy szczegółowej weryfikacji i w sposób aktywny wspieramy w znalezieniu odpowiedniego środowiska pracy. To zwykle „dobrzy pracownicy”, specjaliści o dobrej opinii i klarownej ścieżce zawodowej.

Informacje o poszczególnych kandydatach przekazujemy grupie naszych klientów w formie oferty specjalnej. Nawet jeśli w danym momencie pracodawca nie prowadzi procesów naboru, to nie pozostanie obojętny na możliwość pozyskania doświadczonego współpracownika.

Niekiedy pełnimy funkcje reprezentantów/menadżerów kandydatów, co szczególnie ułatwia kontakty na szczeblach kierowniczych. Negocjacje pracodawca – kandydat z takiego poziomu są do pewnego etapu neutralne i komfortowe dla obu stron, a ewentualne warunki współpracy doprecyzowane bez pośpiechu i z rozwagą, bazując na doświadczeniach mediatora z ramienia Dicoria People.