DIAGNOZA ORGANIZACJI

  • Jednodniowa wizyta u Dealera,
  • Analiza procesów wewnętrznych w dziale sprzedaży,
  • Analiza kluczowych wskaźników działu sprzedaży,
  • Analiza dotychczasowych działań telemarketingowych,
  • Analiza pracy z CRM,
  • Określenie zapotrzebowania rozwojowego Contact Center,
  • Na podstawie diagnozy zostanie przygotowany raport oraz wskazania rozwojowe.