WDROŻENIE

  • Coaching konsultantów,
  • Szkolenia procesowe (procesy sprzedażowe, procesy zasadnicze w aspekcie pracy z CRM),
  • Optymalizacja procesów i weryfikacja poprawności ich funkcjonowania,
  • Monitorowanie całości działań przez Koordynatora / Coacha ze strony Dicoria Group,
  • Korekta zachowań i kompetencji konsultantów Contact Center (praca z Koordynatorem / Coachem Dicoria Group),
  • Monitorowanie kluczowych wskaźników (KPI).