Zarządzanie operacyjne

Zarządzanie operacyjne

Działania rozwojowe każdej organizacji nie ograniczają się jedynie do pozyskiwania zasobów ludzkich, rozwoju struktur, kompetencji czy usprawniania procesów, ale to także efektywne zarządzanie stworzonymi potencjałami. Projekty po etapach przygotowań i realizacji wymagają utrwalenia, aby efekty były jak najlepsze.

Jako że nasz zespół stanowią menadżerowie, zaprawieni w operacyjnym zarządzaniu, proponujemy kontynuację współpracy ze zleceniodawcą w zakresie efektywnego wykorzystania możliwości struktur, procesów czy ludzi. Podejmujemy bezpośrednie działania zarządcze w realiach rynkowych. Powołujemy struktury kierownicze w ramach naszych wewnętrznych struktur, wyznaczamy cele strategiczne i operacyjne, planujemy działania, nadal rozwijamy procesy, organizujemy pracę, monitorujemy wyniki działania oraz fachowość, tworzymy sprawozdania i podejmujemy ciągłe działania rozwojowe. Innymi słowy w całości podejmujemy działania kierownicze organizacji, działu bądź wybranego procesu.

Wybrane formy zarządzania operacyjnego:

  • Zarządzanie organizacją – konsultant Dicoria Group przejmuje rolę Dyrektora Zarządzającego, odpowiadając tym samym za wszystkie etapy tworzenia organizacji – począwszy od jej tworzenia, poprzez rozwój do efektywnego wykorzystania potencjału. Zarządzanie obejmuje budowanie struktur, pozyskanie personelu, tworzenie i wdrażanie procesów, jak też wszystkie funkcje kierownicze: planowanie, organizowanie, motywowanie, monitorowanie i coaching.
  • Zarządzanie projektem – po etapie przygotowania i wdrożenia projektu, podejmujemy się dalszego zarządzania projektem do momentu utrwalenia zmian i osiągnięcia pełnej efektywności. Taki projekt to często nakładka macierzowa na funkcjonujące struktury w organizacji. Dlatego też nie ma potrzeby powoływania dodatkowych stanowisk do jego wdrożenia, może to zrobić firma zewnętrzna. Dopiero w momencie sprawnego funkcjonowania projektu można powołać trwałe struktury kierownicze, przekazać wszelkie odpowiedzialności i kompetencje. Przykładem takiego działania może być wprowadzenie nowego produktu na rynek, pozyskanie nowej grupy klientów, zbudowanie programu lojalnościowego itp.
  • Zarządzanie zespołem – konsultant Dicoria Group przejmuje rolę przywódcy i menadżera wybranego zespołu w ramach organizacji. Pełni funkcję kierownika operacyjnego na równi z innymi menadżerami tej organizacji. Jego zadaniem jest zbudowanie zespołu, rozwój kompetencji, wdrożenie kluczowych procesów i doprowadzenie do pełnej wydajności zespołu. Konsultant odpowiada za wyniki zespołu, jego działania i fachowość.

Schemat zarządzania operacyjnego:

Nasze produkty:

  • Zarządzanie organizacją handlowo-usługową
  • Zarządzanie projektem wprowadzenia produktu
  • Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Przygotowanie oferty:
Aby otrzymać dostosowaną do potrzeb ofertę, skontaktuj się z nami. Pomożemy w zdiagnozowaniu zagadnień, będących bazą do opracowania programu zarządzania operacyjnego. Stworzymy wspólnie ramy współpracy oraz formę realizacji.

  Korzyści z zarządzania operacyjnego przez Dicoria Group:

  • Skorzystanie z zewnętrznych struktur organizacyjnych w określonym czasie, bez konieczności powoływania własnych
  • Powiązanie wdrożenia projektu z efektywnym jego wykorzystaniem w realiach rynkowych
  • Podtrzymanie efektu rozwojowego już po zakończeniu etapu wdrożeń, dzięki doświadczeniu konsultantów, coach’ów, którzy uczestniczyli we wdrożeniach.
  • Wysoka efektywność działań rynkowych, skrócenie okresu „raczkowania”.