Coaching

Coaching

Proces interaktywnej, partnerskiej współpracy, nastawiony na osiągnięcie celów uczestnika. W chwili obecnej to jedna z najbardziej efektywnych form rozwoju. Jest to też jedna z bardziej kapitałochłonnych inwestycji ze względu na czas i energię poświęcone danej jednostce. Jednak osiągane efekty są bezsprzecznie pozytywne i w pełni uzasadniają zainwestowane środki.

Kiedy potrzebny jest coaching?
Skoncentrujmy się na coachingu biznesowym. Chcemy w optymalnie krótkim czasie podnieść kompetencje pracownika do poziomu dającego możliwość realizacji powierzonych mu zadań. Nie możemy czekać na powolny proces samorozwoju, chcemy podać mu odpowiednia dawkę „sterydów”, która przyśpieszy i wzmocni działania. Oczywiście wszystko powinno odbywać się zgodnie z zasadami etyki biznesowej i czysto ludzkiej. Coaching to nie jest wysiłek ponad ludzkie możliwości, ale nie ukrywamy, że sukcesy powinny nadejść szybko.

Jeśli chcemy przełożyć strategię globalną na działania rynkowe w określonym czasie i z efektami na szczeblach liniowych, zgodnymi z założeniami, doskonałym rozwiązaniem jest coaching.

Jakie warunki powinien spełniać coaching?

 • To partnerskie, dobrowolne działania obu stron
 • To wykorzystywanie potencjałów, drzemiących w uczestniku
 • To kreatywne działania pobudzające do działania i samorozwoju
 • To dialog, szereg pytań, inspirowanie do poszukiwania rozwiązań
 • To konieczna zmiana, zmierzająca do osiągnięcia celów
 • To świadomyrozwój i chęć doskonalenia się

Kim jest coach firmy Dicoria?

 • Doradca biznesowy i doświadczony menadżer
 • Specjalista w dziedzinie kompetencji
 • Partner o dużych pokładach empatii
 • Otwarty słuchacz, inspirujący do działania
 • Precyzyjny analityk i obserwator
 • Konstruktywny świadek i uczestnik zmian