Diagnozy personalne i kompetencyjne

Diagnozy personalne i kompetencyjne

To integralna część analizowania funkcjonowania firmy. Oceniamy stan obecny zasobów ludzkich, wyznaczamy cele i oceniamy progres w rozwoju poszczególnych osób i zespołów.

 

Diagnoza kompetencyjna

Polecamy jako znakomite uzupełnienie systemu ocen okresowych. Pracownik dostaje dokładną informację na temat wymagań, jakie powinien spełnić, a jego przełożony otrzymuje rzetelne narzędzie diagnozy i monitorowania postępów w rozwoju kompetencji swoich podwładnych. Narzędzia, które wykorzystujemy w audycie mogą być pomocne w dokładnym zdefiniowaniu potrzeb szkoleniowych i ocenie efektywności szkoleń – badanie ewentualnych zmian w zachowaniach podwładnych na skutek wzięcia udziału w danym szkoleniu.

Diagnoza personalna

W tego rodzaju audycie diagnozujemy i oceniamy umiejętności zawodowe, a także osobowość oraz motywację, która buduje kompetencje pracownika i/lub kandydata. Korzyści dla pracodawcy to przede wszystkim dokładne informacje na temat potencjału posiadanego przez pracowników, można tą wiedze wykorzystać następnie w planowaniu ścieżki rozwoju. Pracownik dzięki audytowi może otrzymać stanowisko zgodne z jego potencjałem

Diagnoza menadżerska

Pozawala ocenić umiejętności, a także potencjał rozwojowy najważniejszych pracowników, co ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju firmy. Metoda ta doskonale sprawdza się dla Top Managementu jako mało inwazyjna i bardzo zindywidualizowana.