Ośrodki oceny - AC/DC

Ośrodki oceny – AC/DC

Assessment Center i Development Center są nazywane w Polsce Centrum Oceny lub Oceną Zintegrowaną. Assessment Center i Development Center wykorzystują podobne metody, ale różne są ich cele.

Assessment Center służy do zbadania kompetencji wyselekcjonowanej grupy kandydatów do objęcia danego stanowiska. Jest to najskuteczniejsza ze znanych metod rekrutacji, co oznacza, że gwarantuje największe prawdopodobieństwo wybrania spośród aplikantów osoby o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach, również osobistych.

Development Center jest przeznaczony dla pracowników firmy, jego celem jest rozpoznanie mocnych stron uczestników oraz określenie kompetencji, które wymagają rozwoju. Development Center jest często stosowany jako wstęp do opracowania systemu szkoleń odpowiednich dla danej grupy pracowników.

Metody stosowane podczas Assessment i Development Center to zestaw ćwiczeń dobieranych lub specjalnie przygotowywanych pod kątem danego stanowiska. Oznacza to, że nasi konsultanci rozpoczynają pracę od analizy kompetencji koniecznych, aby prawidłowo wykonywać obowiązki konkretnego stanowiska. Następnie przygotowywane są ćwiczenia, indywidualne i grupowe, które umożliwiają zaobserwowanie wybranych wcześniej kompetencji. Każdy z uczestników wykonuje takie same zadania, są to zazwyczaj:

  • Dyskusje grupowe między uczestnikami
  • Indywidualne odgrywanie scenek
  • Prezentacje
  • Studia przypadków – rozwiązywanie problemów typowych dla stanowiska
  • Koszyk zadań
  • Inne ćwiczenia, zależnie od branży i stanowiska, weryfikujące np. obsługę komputera, znajomość języka obcego i wiele innych