Szkolenia specjalistyczne dla branży motoryzacyjnej

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Od 2000r. specjalizujemy się we wspieraniu organizacji dealerskich jak również w ich rozwoju. Posiadamy gruntowne doświadczenie w dziedzinie rozwoju kompetencji osobistych oraz stricte zawodowych, zarówno kadry kierowniczej jak i pracowników liniowych, wdrażania procesów zmian w organizacji oraz poprawy jakości zarządzania jak też podnoszenia efektywności i rentowności sprzedaży.

Jesteśmy dumni z faktu, że dzięki oferowanym przez nas na przestrzeni ostatnich lat rozwiązaniom doradczo-szkoleniowym oraz wdrożeniowym w miejscu pracy, pomogliśmy rozwinąć umiejętności handlowe, menedżerskie oraz osobiste kilkunastu tysiącom pracowników reprezentujących najważniejsze sektory rynku, w tym kadry kierownicze oraz właścicieli.

Dzięki wieloletnim doświadczeniom wypracowaliśmy skuteczną metodologię pomiarową i oceniającą. Uzyskane doświadczenie pozwoliło nam także wykształcić własne kadry, wyspecjalizowane w branży motoryzacyjnej oraz doskonale znające wymogi procesowe poszczególnych działów organizacji dealerskich.

Dzięki tym doświadczeniom potrafimy osadzić w realiach dealerskich, wszelkie programy, które wymagają specyficznej wiedzy, znajomości standardów wewnętrznych oraz wymuszają synergię między działową.

Przykładowa tematyka szkoleń:

 • Przywództwo i strategiczne zarządzanie stacją dealerską
 • Zarządzanie zmianą
 • After sales
 • Planowanie sprzedaży samochodów nowych i używanych
 • Wprowadzenie do marki
 • Zarządzanie personelem
 • Ekonomika działu handlowego i zarządzanie wskaźnikami
 • Planowanie i realizacja sprzedaży aktywnej
 • Budowanie biznes planu
 • Ekonomika działu serwisu i zarządzanie wskaźnikami
 • Zarządzanie halą warsztatową
 • Rola Planisty w organizacjach
 • Budowanie i wdrażanie procesów wewnętrznych
 • Planowanie pracy działu i poszczególnych pracowników
 • Narzędzia planistyczne: kalendarz umówieni, tablica planistyczna, DMS
 • Współpraca pomiędzy działami
 • Wykorzystanie normatywów czasu pracy
 • Wskaźniki pomiarowe KPI