Direct search

Direct search

Rekrutacje na stanowiska wysoce specjalistyczne mają kluczowe znaczenia dla realizacji celów strategicznych organizacji, jednak często w przypadku obsadzania tych stanowisk standardowe metody rekrutacyjne, bazujące na ogłoszeniach internetowych i prasowych, nie są wystarczające.

Jak pokazują nasze doświadczenia, najbardziej kompetentni i cenieni specjaliści nie poszukują pracy w sposób aktywny. Dlatego w rekrutacji na szczególnie wymagające stanowiska proponujemy Państwu skorzystanie z metod bezpośredniego dotarcia do najlepszych kandydatów – Direct Search.

W ramach usług Direct Search posługujemy się efektywnymi rozwiązaniami w zakresie bezpośrednich poszukiwań i pozyskiwania najlepszych kandydatów na rynku.

Główne metody pozyskiwania kandydatów

  • Poszukiwania bezpośrednie
  • Networking – działanie w oparciu o sieć kontaktów własnych
  • Targeted list – rekrutacja w oparciu o zamkniętą listę firm
  • Portale społecznościowe, listy dyskusyjne, fora specjalistyczne i inne

Usługę rekomendujemy jeśli:

  • Poszukują Państwo kluczowych specjalistów i/lub menedżerów średniego szczebla
  • Proces rekrutacji jest poufny, oczekują Państwo dyskretnie przeprowadzonego procesu rekrutacji
  • Zależy Państwu na pozyskaniu najwyższej klasy specjalistów, odnoszących sukcesy na aktualnych stanowiskach
  • Chcą Państwo złożyć ofertę pracy kandydatom zatrudnionym w konkretnych firmach (Targeted headhunting)