Contact Center

SZYBKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, INNOWACJA.

Contact Center to stworzony przez firmę Dicoria Group, program optymalizacji kontaktów z klientami, wykorzystujący najbardziej efektywne formy komunikacji. Nadzorując ruch przychodzący jak i wychodzący na wielu płaszczyznach kontaktów, w sposób spektakularny poprawiamy skuteczność działania organizacji. Wykorzystując najnowsze metody dotarcia i komunikacji z klientami, bazując na nowych mediach, wprowadzamy organizacje w zupełnie inną prędkość i skuteczność działania. Źródła klientów stają się niewyczerpane, a szybkość dotarcia z nowymi ofertami jest jak dotąd niespotykana.

Droga do sukcesu

Wdrożenie programu

1

DIAGNOZA ORGANIZACJI

 • Jednodniowa wizyta u Dealera,
 • Analiza procesów wewnętrznych w dziale sprzedaży,
 • Analiza kluczowych wskaźników działu sprzedaży,
 • Analiza dotychczasowych działań telemarketingowych,
 • Analiza pracy z CRM,
 • Określenie zapotrzebowania rozwojowego Contact Center,
 • Na podstawie diagnozy zostanie przygotowany raport oraz wskazania rozwojowe.
2

PRZYGOTOWANIE

 • Rekrutacja pracowników do Contact Center,
 • Przygotowanie nowych procedur, konspektów, schematów działań oraz ich omówienie,
 • Przygotowanie systemu pomiarowego kluczowych wskaźników (KPI),
 • Przygotowanie stanowisk pracy,
 • Opracowanie harmonogramu wdrożeń,
 • Przygotowanie dostępu do CRM z odpowiednimi uprawnieniami dla Call Center,
 • Przygotowanie systemu raportowania działań.
3

WDROŻENIE

 • Coaching konsultantów,
 • Szkolenia procesowe (procesy sprzedażowe, procesy zasadnicze w aspekcie pracy z CRM),
 • Optymalizacja procesów i weryfikacja poprawności ich funkcjonowania,
 • Monitorowanie całości działań przez Koordynatora / Coacha ze strony Dicoria Group,
 • Korekta zachowań i kompetencji konsultantów Contact Center (praca z Koordynatorem / Coachem Dicoria Group),
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników (KPI).
4

STABILIZACJA

 • Weryfikacja merytorycznej wiedzy konsultantów Contact Center,
 • Monitorowanie procesów przekazywania leadów oraz ich dalsze losy (kontakty handlowców i doradców serwisowych z klientami),
 • Ocena skuteczności procesów i ich optymalizacja,
 • Podtrzymanie motywacji pracowników w celu utrwalenia zmian,
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników (KPI).
5

KOORDYNACJA I PODTRZYMANIE

 • Przekazanie Dealerowi poszczególnych zakresów obowiązków koordynacji działań Contact Center,
 • Zapewnienie opieki kompetencyjnej – usługi regularnych coachingów i spotkań warsztatowych,
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników (KPI),
 • Zapewnienie opieki kompetencyjnej, rekrutacyjnej bądź wdrożeniowej (rotacja w zespole) jako usługi zewnętrznej.

Zakres działań

REGULARNA PRACA Z CRM

 • Praca na szansach sprzedażowych,
 • Wsparcie Handlowców i Doradców,
 • Utrzymanie lojalności klientów.

KAMPANIE WYCHODZĄCE

 • Kampanie okresowe,
 • Grupy docelowe klientów,
 • Pozyskanie nowych klientów,
 • Promocje, aktualizacje.

NOWE MEDIA

 • Komunikacja przez nowe media,
 • Budowanie wizerunku,
 • Oferta handlowa i usług,
 • Kontakty on-line (forum, czat, call page).

RUCH PRZYCHODZĄCY

 • Telefoniczny i elektroniczny ruch przychodzący,
 • Optymalizacja pracy działów,
 • Kanalizowanie i parametryzacja ruchu połączeń (100% filtracja).

Kompleksowość rozwiązań

 • Aranżacja działu Call Center
 • Systemy Call Center
 • Wykorzystanie CRM
 • Rozwój kompetencji konsultantów
 • Wybór personelu
 • Wymogi sprzętowe
 • Wsparcie i szkolenia z zakresu IT
 • Monitorowanie wyników
 • Praca ze wskaźnikami
 • Warsztaty szkoleniowe
 • Wizyty wdrożeniowe
 • Koordynacja całości projektu
 • Pełny opis procesów i procedur (narzędzia)

W ramach projektu oddajemy do dyspozycji klienta zespół Dicoria Group, odpowiedzialny za poszczególne obszary wdrożenia. By osiągnąć pożądane efekty wdrożenia programu niezbędna jest pełna kooperacja struktur Dealera z zespołem Dicoria Group. Zespół Dicoria Group:

 • Koordynator projektów,
 • Konsultant ds. procesów,
 • Coach,
 • Konsultant HR,
 • Administrator IT.

Co zyskujesz

Wdrożenie programu Contact Center powoduje:

 • dotarcie do większej liczby Klientów
 • efektywne wykorzystanie czasu pracy handlowców
 • bieżące planowanie dalszej komunikacji z Klientem
 • aktywną opiekę nad Klientem
 • wspieranie wszystkich działów Firmy
 • usprawnienie komunikacji z Klientem
 • oferowanie najlepszych rozwiązań

Wyniki działań jednego konsultanta Call Center w przeciągu jednego miesiąca pracy:

0

Potencjalni Klienci

0

Skuteczne połączenia

0

Plany współpracy

0

Hot lead
(szansa sprzedażowa)

0

Skuteczna sprzedaż

0

Sprzedaż odłożona
w czasie

0

Długofalowa współpraca

0

Zweryfikowani potencjalni klienci