Team coaching

Team coaching służy lepszej realizacji zadań w zespole, radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i nietypowymi, jest pomocny przy rozwiązywaniu konfliktów, a także może stanowić wsparcie dla zespołu przy konkretnym projekcie lub przeprowadzaniu zmian w firmie.