Budowanie zespołów – Team building

Budowanie zespołów – Team building

Umotywowany zespół pracuje lepiej. To oczywiste stwierdzenie. Jak jednak zwiększyć tę motywację przez wspólną aktywność?

Organizowane imprezy plenerowe, połączone z bieganiem po lesie, skakaniem na linach, wykonywaniem przedziwnych zadań to nadal popularna forma budowania zespołów. Oczywistym uzupełnieniem są wieczorne atrakcje dodatkowe. Czy to jeszcze działa i daje efekty?

Tak, to nadal działa. Ludzie chcą się oderwać od codziennych, rutynowych zadań i spojrzeć na otoczenie i współpracowników inaczej. Zmieniają się jednak formy tej integracji i płynące z niej przesłania. To już nie tylko latanie po krzakach, ale świadoma strategia budowania ważnych postaw i kompetencji zespołów.

Jak teraz buduje się zespoły?

W oparciu o analizę zespołu pod kątem jego celów i potencjału, opracowujemy strategię stworzenia nowych potencjałów rozwojowych, takich jak: efektywniejsze procesy, optymalne struktury (nowe stanowiska lub inne zakresy odpowiedzialności), kluczowe kompetencje bądź obszary wiedzy. Wiedząc, co chcemy osiągnąć, dopasowujemy zestawy zadań w formie przeróżnych aktywności (koncepcyjne, sprawnościowe, zespołowe), które będą wymuszały postawy i zachowania zbieżne z pierwotnymi założeniami (wynik wcześniejszej analizy zespołu i jego zadań). W trakcie realizacji zadań integracyjnych, wykazujemy analogie z obowiązkami zawodowymi, a rozwiązania ludzie znajdują sami.

Po zakończeniu aktywności terenowych, wracamy do realiów biznesowych i troszczymy się o implementację wypracowanych rozwiązań. Dopiero po wdrożeniu zmian, możemy powiedzieć, że działania związane z budowaniem zespołu przyniosły pożądany efekt.

A zatem budowanie zespołu to oprócz zabawy i motywacji także skuteczna forma wdrażania zmian.