Rekrutacje

Rekrutacja i selekcja pracowników

Dlaczego zatrudnienie odpowiednich osób jest tak ważne? Ponieważ ludzie przyjmowani do pracy tworzą firmę; firma zaś jest tym, co czynią z niej ludzie.

Działania rekrutacyjne, jakie prowadzi nasza firma to profesjonalne i kompleksowe realizacje procesów rekrutacji, począwszy od szczegółowego omówienia potrzeb naszego Klienta i stworzenia profilu idealnego kandydata po prezentację najlepszych osób, oraz organizację spotkania kandydatów z przedstawicielami firmy Klienta.

Naszemu Klientowi możemy w pełni zagwarantować najwyższą jakość i efektywność świadczonych usług oraz szybkie i skuteczne realizowanie projektów rekrutacyjnych, a także dyskrecję. Znajdowani przez nas pracownicy przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa jak również będą budować pozytywny wizerunek firmy.

Działania rekrutacyjne które przeprowadzamy obejmują:

•Pomoc w wyborze strategii rekrutacyjnej i metod rekrutacji
•Zredagowanie i publikację ogłoszenia o naborze
•Ocenę CV
•Rozmowę kwalifikacyjną
•Metody grupowe, Assessment Center, Development Center
•Testy psychologiczne

Profesjonalnie posługujemy się najskuteczniejszą metodą selekcji, Assessment Center. Nasi wykwalifikowani konsultanci każdorazowo tworzą i dobierają najodpowiedniejsze do danego zlecenia narzędzia badawcze spośród testów psychologicznych, kompetencyjnych, wiedzy i próbek pracy. W wyniku ich użycia nasi Klienci otrzymują kompetentnego pracownika zaangażowanego w pracę, wraz ze szczegółowym raportem dotyczącym jego osobowości, mocnych i słabszych stron oraz „instrukcją obsługi” nowego pracownika.

Metody pozyskiwania kandydatów

  • Poszukiwania bezpośrednie (direct search)
  • Baza danych
  • Kampania ogłoszeń rekrutacyjnych
    • Ogłoszenia rekrutacyjne na internetowych portalach pracy
  • Networking
    • Rekrutacja poprzez wypracowane kontakty w branży
Rekrutacja, selekcja pracowników - plan