Wprowadzenie produktu

Wprowadzenie produktu

W ramach grupy Outdoor, wspieramy naszych klientów we wprowadzeniu nowych produktów na rynek. Koncentrujemy się jednak na wycinku tego procesu, koncentrując na wdrożeniu opracowanych strategii. Oczywiście mamy świadomość całokształtu procesu, ponieważ forma implementacji, zależy od zdefiniowanych potrzeb konsumenckich, produktów i działań konkurencji a w szczególności od celów organizacji, wprowadzającej produkt.

Organizując wydarzenie, związane z nowym produktem, koncentrujemy się na kwestiach: plany sprzedażowe, niezbędna wiedza, kluczowe kompetencje i emocje poznawcze.

Strategia sprzedażowa warunkuje intensywność działań wdrożeniowych, grupę docelową i formę wydarzenia. Grupą docelowa mogą być zarówno pracownicy firmy, oferującej produkt jak i odbiorcy pośredni i bezpośredni.

Analiza produktu pod kątem potrzeb klienta, cech i korzyści, pozwala na ukierunkowanie przekazu na wybrane, szczególne, walory. Dzięki temu przekazujemy niezbędny pakiet wiedzy, który optymalnie zaspokoi oczekiwania grupy, biorącej udział w evencie.

Kompetencje wzmacniane w trakcie wprowadzenia produktu mają na celu przyśpieszenie procesu nasycenia rynku produktem. Wyszkolony sprzedawca sprzeda szybko, dużo i z satysfakcjonującą marżą. Warsztaty kompetencyjne, połączone z oferowanym produktem, dają natychmiastowe przełożenie na aktywności rynkowe.

Ważnym aspektem jest poznanie samego produktu. Prezentacja wyjątkowych właściwości, możliwość testowania, znacząco wpływają na skojarzenia i zapamiętywalność. Dlatego też dbamy o atrakcyjną i zapadającą w pamięć formę poznania produktu.