Szkolenia

SZKOLENIA

Doradzamy, szkolimy, wdrażamy i monitorujemy postępy w zakresie rozwoju przedsiębiorstw.

Szkolenia są kluczowym elementem zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. To nadal bardzo efektywna formuła przekazywania wiedzy z elementami praktycznych ćwiczeń, która od lat jest fundamentem rozwoju kompetencji. Zmieniło się jednak zastosowanie i forma prowadzenia zajęć. Szkolenia służą budowaniu świadomości, poszerzeniu wiedzy, są okazją do wymiany doświadczeń i pokazują „próbki” umiejętności czy zachowań. Dlatego też stanowią integralną część projektów rozwojowych, nastawionych na efekt powiązany z ludzkimi kompetencjami i wiedzą.

Jednak dopiero w powiązaniu z innymi metodami przekazu i treningu szkolenia mogą stanowić wydajne narzędzie rozwojowe. W szerszym ujęciu projektowym, szkolenia powiązane z portalami informacyjno-edukacyjnymi, warsztatami kompetencyjnymi, wdrożeniami, czy indywidualnym coachingiem zaczynają odgrywać kluczowe znaczenie.

Z biegiem lat szkolenia zmieniają się także pod kątem formy. Dziś uczestnicy szkoleń oczekują interakcji, ciekawych rozwiązań, wymiany doświadczeń. Zaś z punktu widzenia metodologii to oczywiste, że uczestnika trzeba angażować i dać mu doświadczać, aby w ten sposób zapewnić czytelność przekazu i wpłynąć na zapamiętywalność materiału.

Szkolenie to oczywiście nadal ciekawy przekaz wizualny, to wciąż sztuka oratorska prowadzącego, ale to też interesujące irrealne studia przypadków, zespołowa praca nad rozwiązaniami, interaktywne ćwiczenia o zmiennym tempie, czy ciekawe gry i zabawy (tak, uczestnicy lubią śmiech). Dodatkowe pomoce dydaktyczne jak: plansze, tabliczki, filmy, tablety, czy multimedia pomagają i ułatwiają skojarzenia. Dziś szkolenia są kluczowym elementem większej całości: barwnym, ciekawym i interaktywnym, lecz w dalszym ciągu niezbędnym.

Dzięki naszej długoletniej współpracy z czołowymi przedstawicielami biznesu, gwarantujemy najwyższy możliwy standard świadczonych usług.

Nasza kadra trenerów oraz koordynatorów posiada bogatą wiedzę z zakresu oferowanych usług, którą potrafi w sposób szybki i rzetelny dostosować do potrzeb klienta.