Hybrydowa Sprzedaż Aktywna

Hybrydowa Sprzedaż Aktywna

To błyskawiczne działania rynkowe w wielu kanałach sprzedaży, nastawione na szybki efekt i wysoką rentowność. Dedykowane do wszystkich kategorii klientów począwszy od klientów detalicznych przez MŚP do strategicznych klientów flotowych. Obejmuje wszelkie możliwe kanały komunikacji z uwzględnieniem kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich z wykorzystaniem najnowszej technologii.

Cele programu

 • Wygenerowanie nowych lead’ów we wszystkich działach firmy;
 • Pełne wykorzystanie ruchu przychodzącego klientów;
 • Zbudowanie nowej struktury sprzedaży, bazującej na Contact Center i sprzedaży on-line oraz prospectingowej;
 • Wdrożenie nowych procesów wewnętrznych, zwiększających wydajność zespołów;
 • Podniesienie kompetencji zespołów w nowych aktywnościach sprzedażowych;
 • Wdrożenie systemów monitorowania skuteczności działań;
 • Zwiększenie sprzedaży i rentowności we wszystkich zaangażowanych działach.

Opis programu

W ofercie handlowej uwzględniamy wszystkie produkty stacji dealerskiej i angażujemy wszystkie działy. Tak skomasowane działania generują dziesiątki lead’ów dziennie.

W ramach programu dokonujemy optymalizacji struktur handlowych i obsługi klienta, dostosowujemy procesy wewnętrzne do intensywnych prac oraz rozwijamy nowe kompetencje.

Wszystkie powyższe założenia wiążą się z wdrożeniem nowego modelu zarządzania, który koncentruje się na dużej intensywności, działaniach rozproszonych i synergii działów i zespołów.

Efekty programu mogą być doskonałe i odczuwalne już w początkowej fazie wdrożenia.

Program skierowany jest do wszystkich działów, realizujących sprzedaż bądź odpowiedzialnych za relacje z klientami:

 • Sprzedaż samochodów nowych (flota, MŚP, detal)
 • Sprzedaż samochodów użytkowych
 • Sprzedaż samochodów używanych
 • Serwis mechaniczny i blacharsko-lakierniczy
 • Usługi F&I
 • Części i akcesoria

Forma wdrożenia

2020
Faza I Diagnoza

Jednodniowa wizyta eksperta w dealerstwie, poświęcona analizie dotychczasowych działań i efektów, ocena struktury zatrudnienia z naciskiem na pracowników produktywnych w stosunku do zespołu wsparcia, weryfikacja funkcjonujących procesów, określenie potencjału do rozwoju kompetencji i zdiagnozowania wykorzystywanych modeli zarządzania. W efekcie powstanie Raport Wskazań Rozwojowych, który zawiera opis aktualnej sytuacji, wskazania rozwojowe dla poszczególnych działów i całej organizacji oraz propozycję programu wdrożeniowego. Na tym etapie zapada decyzja o ostatecznych kształcie programu wdrożeniowego.

2020
Faza II Wdrożenie

Zespół dobranych ekspertów, zarówno po stronie zleceniobiorcy jak i zleceniodawcy podejmuje działania rynkowe razem z zaangażowanymi zespołami w realiach codziennej pracy. Wszystkie aktywności odbywają się w siedzibie dealera w formie on-line lub w formie bezpośrednich wizyt z zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Wdrożenie opiera się na warsztatach grupowych i indywidualnych, coachingach, konsultacjach, doradztwie i wspólnej pracy z klientami. Intensywność dostosowana jest do możliwości zespołów i codziennych obowiązków.

2020
Faza III Zarządzanie

Proces wdrożenia wymaga stabilizacji i wypracowania modelu zarządzania, wykorzystującego wszystkie wdrożone zmiany. Na tym etapie przekazywane są wszystkie narzędzia monitorujące i przekazywane kompetencje kierownicze, aby całość programu została w pełni przekazana kierownictwu dealera. Całość programu jest podsumowana przed zarządem dealera przez samych uczestników wraz z planami na przyszłość.

Sugerowana struktura sprzedaży

Zespoły wsparcia sprzedaży

Contact Center Sprzedaż on-line Ofertowanie Asystenci sprzedaży Marketing

Zespoły sprzedaży bezpośredniej

Kierownik Salon – detal Sprzedaż aktywna – flota/MSP Koordynacja sprzedaży