Nasze standardy

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Posiadamy certyfikat SUS 2.0

Nasz nacisk na standardy pracy przekłada się na strukturę, procesy i kompetencje zespołu. Mamy trzy główne piony: sprzedaż, realizacja i wsparcie. Wewnętrzne procesy, oparte na doświadczeniach i informacjach zwrotnych, tworzą efektywność działań i ciągły rozwój. Nasz zespół składa się z wyselekcjonowanych profesjonalistów, a innowacje są nieodłącznym elementem. Wykorzystujemy nowe technologie i standaryzujemy projekty dla osiągnięcia najlepszych wyników. Prowadzimy wewnętrzny proces doskonalenia, który obejmuje grupę Wewnętrznego Procesu Doskonalenia, regularne spotkania, analizę feedbacku, narzędzia pomiaru efektywności i działania wdrożeniowe.