KOORDYNACJA I PODTRZYMANIE

  • Przekazanie Dealerowi poszczególnych zakresów obowiązków koordynacji działań Contact Center,
  • Zapewnienie opieki kompetencyjnej – usługi regularnych coachingów i spotkań warsztatowych,
  • Monitorowanie kluczowych wskaźników (KPI),
  • Zapewnienie opieki kompetencyjnej, rekrutacyjnej bądź wdrożeniowej (rotacja w zespole) jako usługi zewnętrznej.