PRZYGOTOWANIE

  • Rekrutacja pracowników do Contact Center,
  • Przygotowanie nowych procedur, konspektów, schematów działań oraz ich omówienie,
  • Przygotowanie systemu pomiarowego kluczowych wskaźników (KPI),
  • Przygotowanie stanowisk pracy,
  • Opracowanie harmonogramu wdrożeń,
  • Przygotowanie dostępu do CRM z odpowiednimi uprawnieniami dla Call Center,
  • Przygotowanie systemu raportowania działań.