Formularz cofnięcia zgód

FORMULARZ COFNIĘCIA ZGÓD UDZIELONYCH DLA DICORIA GROUP

Jeśli chcesz cofnąć udzielone przez siebie zgody, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza.

Poniższe dane pozwolą nam zidentyfikować Ciebie w naszej bazie i zrealizować Twoje żądanie (pola zaznaczone * są obowiązkowe)

W celu weryfikacji poprawności zgłoszenia możemy skontaktować się z Tobą na podany w niniejszym oświadczaniu adres email lub numer telefonu.

 

Cofam wszystkie zgody udzielone na rzecz Dicoria Group Andrzej Dziejma z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych (dotyczy to m.in. zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, w tym na przetwarzanie danych w celu otrzymania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon).

Obowiązek informacyjny

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

Administratorem Twoich danych osobowych podanym w powyższym formularzu jest: Dicoria Group Andrzej Dziejma, Warszawa (02-797) ul. Klimczaka 5 lok. 20 wpisana do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 532 000 54 96, REGON 016407700.

Twoje dane zostaną wykorzystane w celu realizacji wniosku (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit c  RODO) oraz w celach dowodowych na potrzeby wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych; (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f  RODO).