Organizacja Dealerska

Globalne projekty skierowane do całej organizacji dealerskiej. Programy obejmują specyfikę i synergię wszystkich działów.