Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia są kluczowym elementem zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. To nadal bardzo efektywna formuła przekazywania wiedzy z elementami praktycznych ćwiczeń, która od lat jest fundamentem rozwoju kompetencji. Zmieniło się jednak zastosowanie i forma prowadzenia zajęć. Szkolenia służą budowaniu świadomości, poszerzeniu wiedzy, są okazją do wymiany doświadczeń i pokazują „próbki” umiejętności czy zachowań. Dlatego też stanowią integralną część projektów rozwojowych, nastawionych na efekt powiązany z ludzkimi kompetencjami i wiedzą.

Jednak dopiero w powiązaniu z innymi metodami przekazu i treningu szkolenia mogą stanowić wydajne narzędzie rozwojowe. W szerszym ujęciu projektowym, szkolenia powiązane z portalami informacyjno-edukacyjnymi, warsztatami kompetencyjnymi, wdrożeniami, czy indywidualnym coachingiem zaczynają odgrywać kluczowe znaczenie.

Z biegiem lat szkolenia zmieniają się także pod kątem formy. Dziś uczestnicy szkoleń oczekują interakcji, ciekawych rozwiązań, wymiany doświadczeń. Zaś z punktu widzenia metodologii to oczywiste, że uczestnika trzeba angażować i dać mu doświadczać, aby w ten sposób zapewnić czytelność przekazu i wpłynąć na zapamiętywalność materiału.

Szkolenie to oczywiście nadal ciekawy przekaz wizualny, to wciąż sztuka oratorska prowadzącego, ale to też interesujące irrealne studia przypadków, zespołowa praca nad rozwiązaniami, interaktywne ćwiczenia o zmiennym tempie, czy ciekawe gry i zabawy (tak, uczestnicy lubią śmiech). Dodatkowe pomoce dydaktyczne jak: plansze, tabliczki, filmy, tablety, czy multimedia pomagają i ułatwiają skojarzenia. Dziś szkolenia są kluczowym elementem większej całości: barwnym, ciekawym i interaktywnym, lecz w dalszym ciągu niezbędnym.

Nasze szkolenia dla kadry kierowniczej (przykładowa tematyka):

 • Przywództwo i zarządzanie w firmie rozwijającej się,
 • Planowanie strategiczne i operacyjne,
 • Motywowanie siebie i współpracowników,
 • Organizowanie efektywnych procesów,
 • Monitorowanie zadań, zarządzanie wskaźnikowe,
 • Mobilny menadżer. Praca z ludźmi – coaching,
 • Zarządzanie marketingiem bezpośrednim,
 • Budowanie i organizacja zespołów,
 • Zarządzanie sprzedażą aktywną,
 • Budowanie i zarządzanie programami lojalnościowymi,
 • Tworzenie Świadomej Polityki Personalnej,
 • Zarządzanie modelem WDF (Wyniki Działania Fachowość).

Szkolenia sprzedażowe (przykładowa tematyka):

 • Motywowanie klienta do podjęcia zobowiązania – relacyjna sprzedaż,
 • Budowanie trwałych relacji z klientem – sprzedawać przez lata,
 • Sprzedaż aktywna detaliczna,
 • Sprzedaż do klientów B2B,
 • Strategie sprzedaży B2C,
 • Negocjacje partnerskie – ustalenie warunków współpracy,
 • Sprzedawanie z wysoką marżą,
 • Pełne wykorzystanie potencjału zakupowego klienta,
 • Sprzedaż poprzez synergię międzydziałową,
 • Serwis jako skuteczny sprzedawca,
 • Sprzedaż hybrydowa – teraz sprzedaje się inaczej,
 • Sprzedaż poprzez bazy danych – efektywny CRM.

Szkolenia procesowe (przykładowa tematyka):

 • Jak efektywnie zaplanować procesy wewnętrzne?,
 • Zwiększanie produktywności działu,
 • ‘jak zwiększać wydajność pracowników?,
 • Proces obsługi serwisowej – szybko i kompetentnie,
 • Procesy wewnętrzne a satysfakcja klienta,
 • Wewnętrzne procesy lojalnościowe dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Optymalne struktury organizacji i działu,
 • Tworzenie standardów i procedur,
 • Procesy Ciągłego Rozwoju (PCR),
 • Kontrola jakości a rozwój organizacji,
 • Obchód menadżera a wskazania rozwojowe.

Przygotowanie oferty:

Oferta szkoleniowa Dicoria Group jest każdorazowo indywidualnie dopasowana do potrzeb Klienta oraz efektów jakie chce osiągnąć. Aby otrzymać dostosowaną do potrzeb ofertę, skontaktuj się z nami. Pomożemy w zdiagnozowaniu zagadnień, będących baza do opracowania programu szkoleniowego. Stworzymy specjalny program, dostosowany do profilu ludzi, zespołu jak i oczekiwań firmy. Zawartość modułów, metodologia, intensywność realizacji zależą od wspólnych ustaleń.

Nasze produkty:

 • Business Management Solutions (BMS) Rozwiązania w Zarządzaniu Biznesem
 • Professional Sales Skills (PSS) Profesjonalne Umiejętności Sprzedażowe
 • Effective Internal Processes (EIP) Efektywne Procesy Wewnętrzne

Korzyści z udziału w szkoleniach warsztatowych:

 • Interaktywna, szybka i wydajna forma zdobywania wiedzy i kompetencji,
 • Natychmiastowe przełożenie zdobytych umiejętności na codzienne obowiązki zawodowe,
 • Wymiana doświadczeń, obserwacja innych rozwiązań,
 • Motywacja do działania i samorozwoju.